Ranking - Guilds
# Guild Win Loss Leader Empire
61 ReyesNarcos
0
0
HiumariAra
Shinsoo
62 Unforgiven
0
7
Nahu
Shinsoo
63 xPoKeMoNx
0
0
lIAstarothIl
Jinno
64 Banish
0
0
Sephirth
Shinsoo
65 VeenDeTTa
0
0
LoKoCuerDo
Shinsoo
66 Zamorak
0
0
Luxito
Shinsoo
67 GoodGame
0
0
BATUSAY
Jinno
68 BRAVO
0
0
BANANA
Shinsoo
69 RestInPeace
0
0
ChikenFresa
Jinno
70 Malware
0
0
Gargola
Shinsoo
71 MadeInCrpno
0
0
XxAuritasxX
Shinsoo
72 Ryodan
0
0
Sabit0
Shinsoo
73 SoyDiego
0
0
Diegoxis
Shinsoo
74 Senju
0
0
ShindoPVM
Jinno
75 PanConQueso
0
0
YeisonBeibi
Chunjo
76 Border
0
0
Gif
Jinno
77 GoodFellas
1
1
Monroe
Jinno
78 FuckingsPRO
1
1
keister
Jinno
79 Akatsuki
0
1
xSakura
Jinno
80 DragonBall
0
1
NutriaLinda
Jinno